Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006

§ 2

På grundlag af oplysninger fra den tidligere ansættelsesmyndighed sikrer den nye ansættelsesmyndighed, at tjenestemandens pensionsrelevante oplysninger registreres i Finansministeriets pensionsalderberegningssystem PENSAB snarest muligt efter overgangen. Det registreres i PENSAB, at de enkelte tjenestemænd er omfattet af kapitel 2-4 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved overførsel af tjenestemænd, der er omfattet af § 2 i bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.