Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006

§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2006 og har virkning fra 1. november 2005.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsordninger.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for rektorer og lærere på gymnasier samt ledere og lærere ved hf-kurser, der før overgangstidspunktet var ansat med en ansættelsesstatus svarende til statstjenestemænd, jf. lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.