Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006

§ 14

Finansministeriet kan med de enkelte refusionspligtige kommuner/kommuner bag kommunale fællesskaber aftale, at refusionskrav vedrørende kommunernes/de kommunale fællesskabers tjenestemandspensionsforpligtelser for de i § 1, stk. 2, omhandlede tjenestemænd afløses af et kapitalbeløb eller en på forhånd fastlagt betalingsrække fra kommunerne/de kommunale fællesskaber til staten, der kan være baseret på en kapitalisering af pensionsforpligtelserne.