Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006

§ 11

Refusion sker på grundlag af den på refusionstidspunktet aktuelt udbetalte tjenestemandspension mv.

Stk. 2 Ved de månedlige pensionsudbetalinger fremsætter den nye pensionsmyndighed refusionskrav over for den refusionspligtige pensionsmyndighed med fornøden dokumentation på personniveau for, at den nye pensionsmyndighed har udbetalt den pågældende ydelse.