14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Ansøgt overgang til anden stilling
Ved ansøgt overgang til anden stilling gælder de sædvanlige pensionsmæssige vilkår for den pågældende stilling. Accept af tilbud om overgang til en stilling, som tjenestemanden efter tjenestemandslovens § 12 ikke er forpligtet til at overtage, betragtes som ansøgt overgang til anden stilling.

•••

Stk. 2 Ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden kan dog aftale, at bestemmelserne i §§ 3-7 finder anvendelse, hvis

  • 1) tjenestemanden i forbindelse med overgangen fra (amts)kommunal ansættelse eller senere ansættes i en retrætestilling,

  • 2) tjenestemanden i forbindelse med overgangen fra (amts)kommunal ansættelse ansættes efter opslag i en stilling, som den pågældende efter tjenestemandslovens § 12 har pligt til at overtage, eller

  • 3) tjenestemanden i forbindelse med overgangen fra (amts)kommunal ansættelse modtager tilbud om ansættelse i en stilling, som den pågældende efter tjenestemandslovens § 12 ikke har pligt til at overtage.

•••
profile photo
Profilside