14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Aftaler om generationsskifte, retræte, frivillig fratræden el.lign.
Hvis der for tjenestemænd under den (amts)kommunale ansættelse er indgået individuelle aftaler om pensionsvilkår i forbindelse med generationsskifte, retræte, frivillig fratræden el.lign., gælder disse vilkår uændret efter overgang til ansættelse i staten eller en statsligt selvejende institution. I øvrigt beregnes de pågældendes pensioner efter reglerne i denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside