14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ved fratræden med aktuel/opsat pension beregnes pensionen på grundlag af det opnåede statslige pensionsskalatrin, jf. § 5, og i øvrigt efter reglerne i lov om tjenestemandspension.

•••

Stk. 2 Hvis den (amts)kommunale pension på det pågældende skalatrin med de pr. 31. marts 2008 gældende satser er højere end den statslige pension på det samme skalatrin, forhøjes pensionen med et særligt tillæg, jf. stk. 7.

•••

Stk. 3 Hvis den (amts)kommunale pension på skalatrin 47-55 med de pr. 31. marts 2008 gældende satser er lavere end den statslige pension på det samme skalatrin, nedsættes pensionen for de tjenestemænd, der er omfattet af § 5, stk. 3 og 4, med et særligt fradrag, jf. stk. 7.

•••

Stk. 4 Hvis under 65/67 års-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3, § 12, stk. 2, og § 24, stk. 5, 3. punktum, med de pr. 31. marts 2008 gældende satser er lavere end det tilsvarende tillæg efter (amts)kommunale regler, ydes et særligt tillæg svarende til forskellen, jf. stk. 7. Tillægget opgøres særskilt og ydes som tillæg til under 65/67 års-tillægget.

•••

Stk. 5 Tillæg, henholdsvis fradrag efter stk. 2-4 indgår ved beregning af førtidspensionsfradrag i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 6. Tillæg, henholdsvis fradrag efter stk. 2 og 3 indgår ved beregning af ægtefællepension efter tjenestemandspensionslovens § 12, stk. 1, og § 24, stk. 6.

•••

Stk. 6 Hvis børnepensionen og børnepensionstillægget med de pr. 31. marts 2008 gældende satser udgør et lavere beløb i staten end i (amts)kommunerne, ydes et tillæg svarende til forskellen, jf. stk. 7.

•••

Stk. 7 Tillæg, henholdsvis fradrag efter stk. 2-6 fastsættes til beløb svarende til forskellen pr. 31. marts 2008 og omregnes til grundbeløb (niveau 1. oktober 1997), der fra 1. april 2008 reguleres efter statens regler.

•••
profile photo
Profilside