14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Tjenestemænd som nævnt i § 3, stk. 1, der fortsætter ansættelsen efter den 31. marts 2008, indplaceres pensionsmæssigt pr. 1. april 2008 i det statslige skalatrinssystem efter reglerne i stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som i forhold til den hidtidige (amts)kommunale placering pensionsmæssigt er henført til samme eller højere skalatrin/skalatrinsforløb, indplaceres pensionsmæssigt på dette skalatrin/skalatrinsforløb.

•••

Stk. 3 Tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som i forhold til den hidtidige (amts)kommunale placering pensionsmæssigt er henført til et lavere skalatrin/skalatrinsforløb, indplaceres pensionsmæssigt på det skalatrin/skalatrinsforløb, som de pågældende var placeret på pr. 31. marts 2008 i det (amts)kommunale skalatrinssystem.

•••

Stk. 4 Stk. 2 og 3 gælder ikke for tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som er omfattet af aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer. Disse tjenestemænd indplaceres pensionsmæssigt i overensstemmelse med reglerne i denne aftale.

•••
profile photo
Profilside