14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Tjenestemænd, der vælger at overgå til statslige lønvilkår før 1. april 2008
Tjenestemænd omfattet af § 3, stk. 1, der vælger at overgå til statslige lønvilkår inden udgangen af marts 2008, indplaceres på tidspunktet for denne overgang pensionsmæssigt i det statslige skalatrinssystem efter reglerne i § 5.

•••

Stk. 2 Pensionen til de i stk. 1 nævnte tjenestemænd og deres efterladte beregnes som anført i § 6, dog således at tillæg, henholdsvis fradrag beregnes på grundlag af forskellen på tidspunktet for overgang til statslige lønvilkår.

•••

Stk. 3 For opsatte pensioner, der ikke er aktualiseret pr. 1. april 2008, fastsættes tillæg, henholdsvis fradrag pr. 1. april 2008 til det beløb, der er fastsat i henhold til § 6, stk. 7.

•••
profile photo
Profilside