14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2006 og har virkning fra 1. november 2005.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsordninger.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for rektorer og lærere på gymnasier samt ledere og lærere ved hf-kurser, der før overgangstidspunktet var ansat med en ansættelsesstatus svarende til statstjenestemænd, jf. lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

•••
profile photo
Profilside