14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Refusion sker på grundlag af den på refusionstidspunktet aktuelt udbetalte tjenestemandspension mv.

•••

Stk. 2 Ved de månedlige pensionsudbetalinger fremsætter den nye pensionsmyndighed refusionskrav over for den refusionspligtige pensionsmyndighed med fornøden dokumentation på personniveau for, at den nye pensionsmyndighed har udbetalt den pågældende ydelse.

•••
profile photo
Profilside