14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 U dgift til tjenestemandspensioner, der udbetales af staten til tjenestemænd, der overgår til staten i medfør af skatteforvaltningsloven eller lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, deles mellem den nye og den hidtidige pensionsmyndighed i forhold til tjenestemandens optjente pensionsalder under henholdsvis den nye og den hidtidige myndighed.

•••

Stk. 2 Deling og refusion foretages efter de i stk. 3-6 samt §§ 11 og 12 fastsatte regler.

•••

Stk. 3 Perioder ud over 37 års pensionsalder indgår ikke i delingsberegningen. De to pensionsalderandele nedrundes til hele år, hvorefter delingsforholdet og dermed refusionsprocenten fastsættes.

•••

Stk. 4 Refusionsforpligtelsen vedrørende den hidtidige ansættelse påhviler den eller de pensionsmyndigheder, der indtil tidspunktet for overgang til den nye myndighed har haft pensionsforpligtelsen for tjenestemanden. Hvis en refusionsforpligtelse påhviler flere kommuner i et kommunalt fællesskab, kan refusionsbeløbet opkræves hos én af kommunerne i det kommunale fællesskab.

•••

Stk. 5 Det påhviler den nye ansættelsesmyndighed at sikre, at navne på de(n) refusionspligtige kommune(r) vedrørende tjenestemænd, der overgår til ansættelse i staten eller statsligt selvejende institutioner, registreres for hver enkelt tjenestemand i PENSAB.

•••

Stk. 6 Deling og refusion omfatter nedenstående ydelser:

  • 1) Egenpensioner.

  • 2) Ægtefællepensioner.

  • 3) Børnepensioner og børnepensionstillæg.

  • 4) Efterindtægt af pension til ægtefælle og/eller børn.

  • 5) Opsatte pensioner (egen- og ægtefællepensioner).

  • 6) Fratrædelsesgodtgørelser som alternativ til opsat pension.

  • 7) Åremålspensioner.

  • 8) Overførselsbeløb ved tjenestemandsansættelse i EU.

  • 9) Beløbsoverførsel ved individuel overgang mellem tjenestemandsansættelsesområder.

•••
profile photo
Profilside