Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 111 af 29. januar 2021

§ 2

Ledighedsydelsen efter § 74 a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik er fastsat til 89 pct. af arbejdsløshedspengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., pr. kalendermåned, jf. dog § 17. Den beregnede ledighedsydelse efter §§ 14-16 afrundes til nærmeste hele kronebeløb.