Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 111 af 29. januar 2021

§ 18

Kommunen skal ved beregningen af ledighedsydelsen anvende oplysninger om løn, feriegodtgørelse, løn under sygdom, sygedagpenge m.v., som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2 Kommunen skal indhente oplysninger om lønindtægter, indtægter fra selvstændig bibeskæftigelse m.v., som ikke fremgår af indkomstregisteret, fra den ansatte i fleksjobbet eller den ledige efter reglerne i § 11, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Kommunen kan endvidere indhente oplysninger om ferie og feriegodtgørelse, som er registreret i Feriekonto via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.

Stk. 4 Det beløb, der skal anvendes ved beregning af den supplerende ledighedsydelse under ferie efter § 74 e, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik beregnes som en forholdsmæssig del af det samlede bruttobeløb, der er oplyst i indkomstregistret, i forhold til det antal feriedage, der afholdes.