Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 227 af 07. marts 2024

Feriegodtgørelse indbetalt til Feriekonto, en feriekasse m.v.
§ 6

Feriegodtgørelse, som indbetales til Feriekonto, en feriekasse m.v., indgår i beregning af fleksløntilskuddet, når ferien afholdes.

Stk. 2 Feriegodtgørelsen fratrækkes lønindtægten på optjeningstidspunktet inden beregning af fleksløntilskuddet. Feriegodtgørelsen, som fremgår af indkomstregisteret, omregnes til et bruttobeløb. Omregningen sker ved at lægge skat og arbejdsmarkedsbidrag til nettoferiegodtgørelsen.

Stk. 3 Når den fleksjobansatte afholder ferie med feriegodtgørelse fra Feriekonto, en feriekasse m.v., omregnes feriegodtgørelsen til et bruttobeløb. Ved omregningen lægges skat og arbejdsmarkedsbidrag til nettoferiegodtgørelsen.

Stk. 4 Feriegodtgørelse, jf. stk. 3, indgår som en forholdsmæssig andel af feriegodtgørelsen sat i forhold til antallet af feriedage, som afholdes, i beregningen af fleksløntilskud, jf. § 3, stk. 6.