Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 250 af 24. februar 2022

Feriegodtgørelse udbetalt af arbejdsgiveren
§ 5

Feriegodtgørelse, som udbetales af arbejdsgiveren på tidspunktet for feriens afholdelse, fremgår af indkomstregisteret som en del af lønnen og indgår i beregningen af fleksløntilskud, jf. § 3, stk. 6.