14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 110 af 29. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Beregning af bruttoferiegodtgørelse
Bruttoferiegodtgørelsen beregnes som 11,11 pct. af indtægten (lønindtægt og feriegodtgørelse), der er oplyst i indkomstregisteret og som er optjent i perioden forud for feriens afholdelse til brug for ferieafholdelsesperioden, som går den 1. september til og med den 31. december året efter. Bruttoferiegodtgørelse indgår som en forholdsmæssig andel af feriegodtgørelsen sat i forhold til antallet af feriedage, som afholdes, i beregningen af fleksløntilskud, jf. § 3, stk. 6.

•••
profile photo
Profilside