14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 110 af 29. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Indhentelse af oplysninger om løn, feriegodtgørelse m.v.
Kommunen skal ved beregningen af fleksløntilskuddet anvende oplysninger om løn, løn under sygdom eller barsel, syge- og barselsdagpenge m.v., som er indberettet til indkomstregisteret, jf. § 139, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 2 Bruttoferiegodtgørelsen, jf., § 5, der skal anvendes ved beregning af fleksløntilskuddet efter § 3, stk. 2, beregnes som en forholdsmæssig del af det samlede bruttobeløb i forhold til det antal feriedage, der afholdes. Kommunen kan endvidere indhente oplysninger om ferie og feriegodtgørelse, som er registreret i Feriekonto via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed, hvis oplysningerne om ferie m.v. I det omfang feriegodtgørelsen ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og personen på anden vis kan dokumentere bruttoferiegodtgørelsen f.eks. via en lønseddel, kan kommunen anvende denne dokumentation ved beregning af fleksløntilskuddet.

•••

Stk. 3 Kommunen skal indhente oplysninger, som ikke fremgår af indkomstregisteret, om f.eks. lønindtægter, indtægter fra selvstændig bibeskæftigelse, feriegodtgørelse, periode for ferieafholdelse m.v., fra den ansatte i fleksjobbet efter reglerne i § 11, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. I det omfang en arbejdsgiver har pligt til at indberette oplysninger til indkomstregistret, og dette ikke er sket, skal kommunen oplyse om, at pågældende arbejdsgiver fremadrettet skal indberette indkomsten til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

•••

Stk. 4 Kommunen skal beregne det beløb, som den pågældende ville have været berettiget til, jf. § 4, stk. 4, efter reglerne fastsat i § 49 i lov om sygedagpenge.

•••
profile photo
Profilside