Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 8

Apotekeren fastsætter afregningsprisen for magistrelle lægemidler med baggrund i produktionsomkostningerne, jf. stk. 2, samt en rimelig avance.

Stk. 2 Produktionsomkostningerne vedrører faste såvel som variable omkostninger og dækker bl.a. indholdsstoffer, herunder lægemiddelstoffer og hjælpestoffer, tilberedning/ blanding, herunder under særlige forhold, udstyr i forbindelse med tilberedning, kvalitetskontrol, emballage, forsendelse samt ekspedition/administration.