Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 7

Udsalgsprisen for lægemidler beregnet til behandling af produktionsdyr, der i henhold til lægemiddellovens § 60, stk. 3, kan forhandles uden for apotek, fastsættes af apoteket eller et salgssted godkendt til forhandling af sådanne lægemidler, jf. lægemiddellovens § 39.

Stk. 2 Opsplitter et apotek lægemidler omfattet af stk. 1, skal apoteket fastsætte prisen for den opsplittede mængde forholdsmæssigt ud fra prisen efter stk. 1 for en hel lægemiddelpakning.