14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1955 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Udsalgsprisen for lægemidler beregnet til behandling af produktionsdyr, der i henhold til lægemiddellovens § 60, stk. 3, kan forhandles uden for apotek, fastsættes af apoteket eller et salgssted godkendt til forhandling af sådanne lægemidler, jf. lægemiddellovens § 39.

•••

Stk. 2 Opsplitter et apotek lægemidler omfattet af stk. 1, skal apoteket fastsætte prisen for den opsplittede mængde forholdsmæssigt ud fra prisen efter stk. 1 for en hel lægemiddelpakning.

•••
profile photo
Profilside