14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1955 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Forbrugerprisen for lægemidler, der ikke er optaget i Medicinpriser, jf. bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v., og som udleveres efter særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, fastsættes efter reglerne i §§ 1 og 2. I stedet for den i § 2 anførte apoteksindkøbspris anmeldt efter lægemiddellovens § 77 anvendes den af fremstiller eller grossist fastsatte pris pr. pakning inkl. eventuelle gebyrer fastsat af fremstiller eller grossist.

•••

Stk. 2 Forbrugerprisen for lægemidler, der i henhold til § 56, stk. 4, i lov om apoteksvirksomhed må forhandles af sygehusapoteker til apoteker, fastsættes efter reglerne i §§ 1 og 2. I stedet for den i § 2 anførte apoteksindkøbspris anmeldt efter lægemiddellovens § 77 anvendes den af sygehusapoteket fastsatte pris pr. pakning inkl. eventuelle gebyrer fastsat af sygehusapoteket.

•••

Stk. 3 Forbrugerprisen for vacciner, som indkøbes af apotekerne hos Statens Serum Institut i de tilfælde, hvor vaccinerne ikke kan indkøbes hos grossisten, fastsættes efter reglerne i §§ 1 og 2. I stedet for den i § 2 anførte apoteksindkøbspris anmeldt efter lægemiddellovens § 77 anvendes den af Statens Serum Instituts fastsatte pris pr. pakning inkl. eventuelle gebyrer fastsat af Statens Serum Institut.

•••
profile photo
Profilside