14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1955 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Betaling for lægemiddelleverancer fra apotekerne til bestyrer af håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder skal finde sted senest en måned efter udløbet af den måned, hvor leverancen har fundet sted. Apotekeren kan dog i særlige tilfælde bestemme, at betalingen skal ske kontant. Ved for sen betaling gælder reglerne i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for vederlaget efter bestemmelserne i dette kapitel, at betaling finder sted inden for den frist, som er nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside