Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 25

Ved apotekets afregning med en bestyrer af et håndkøbsudsalg eller et medicinudleveringssted ved udlevering af forsendelser fra apoteket kan bestyreren ydes et maksimalt vederlag på 4,80 kr. ekskl. moms pr. forsendelse.

Stk. 2 Til de i stk. 1 nævnte beløb lægges moms.