Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1579 af 21. december 2022

§ 22

Der kan ved ekspedition af lægemidler omfattet af kapitel 1, 4 og 5 ikke opkræves andre gebyrer end de i §§ 14-21 nævnte.