14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1955 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Ved opkrævning af betaling for lægemidler, hvor forbrugerprisen beregnes efter § 2, stk. 1, og hvor der ikke er betalt kontant ved udleveringen, skal det samlede regningsbeløb tillægges et gebyr (administrationsgebyr), jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Administrationsgebyret udgør 15,00 kr. ekskl. moms.

•••

Stk. 3 Administrationsgebyr efter stk. 1 og 2 kan højst opkræves en gang månedligt hos den enkelte borger.

•••

Stk. 4 Der opkræves ikke administrationsgebyr efter stk. 1 og 2 for borgere med en henstandsordning, jf. bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler.

•••

Stk. 5 Som kontant betaling anses betaling med betalingskort over internettet.

•••
profile photo
Profilside