Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 19

Ved ekspedition af recepter, som ikke er ordineret inden for det seneste døgn, skal apoteker og apoteksfilialer, der varetager vagttjeneste, pålægge et gebyr (vagtgebyr) i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 8.30 på hverdage, på lørdage fra kl. 17.00 til kl. 8.30, samt på søn- og helligdage.

Stk. 2 Vagtgebyr efter stk. 1 skal tillægges den samlede ekspedition, uanset om ekspeditionen omfatter et eller flere lægemidler, ordineret på recept.

Stk. 3 Ved salg af håndkøbslægemidler, herunder hvor prisberegningen sker efter § 2, stk. 1, samt andre varer end lægemidler, kan pålægges vagtgebyr efter stk. 1.

Stk. 4 Vagtgebyret udgør 16,50 kr. ekskl. moms.