Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 18

Ved ekspedition af en recept ordineret pr. telefon skal apoteker og apoteksfilialer tillægge et gebyr for den samlede ordination (telefonreceptgebyr).

Stk. 2 Telefonreceptgebyret udgør 10,00 kr. ekskl. moms.