Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 15

Ved forhandling af lægemidler, hvor der skal ske farmaceutisk færdigbehandling før lægemidlerne er klar til udlevering, skal apoteker og apoteksfilialer beregne et gebyr for hver enkelt pakning (færdigbehandlingsgebyr), jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. Færdigbehandlingsgebyret efter denne bestemmelse omfatter ikke opsplitning af lægemidler til veterinær brug.

Stk. 2 Færdigbehandlingsgebyret udgør 17,50 kr. ekskl. moms.