14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1955 af 14. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ved samhandel med dosisdispenserede lægemidler, jf. apotekerlovens § 12, stk. 1, nr. 2, betaler det receptekspederende apotek den efter lægemiddellovens § 77 anmeldte apoteksindkøbspris for det doserede antal enheder af et lægemiddel til det apotek, der udfører dosispakningen. Indkøbsprisen beregnes af pakkeapoteket på pakketidspunktet til en pris svarende til den billigste apoteksindkøbspris pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel.

•••

Stk. 2 Ved samhandel med dosisdispenserede lægemidler omfattet af § 5 betaler det receptekspederende apotek den apoteksindkøbspris, der er betalt af det apotek, der udfører dosispakningen, for det doserede antal enheder af et lægemiddel. Apoteksindkøbsprisen beregnes af pakkeapoteket på pakketidspunktet til en pris svarende til den billigste apoteksindkøbspris pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel. I de i § 11, stk. 2, 2. pkt., omhandlede tilfælde betaler det receptekspederende apotek apoteksindkøbsprisen efter bestemmelsen i stk. 1.

•••

Stk. 3 Pakkeapoteket opkræver endvidere dosispakkegebyr fra det receptekspederende apotek, jf. § 12.

•••
profile photo
Profilside