Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 13

Ved samhandel med dosisdispenserede lægemidler, jf. apotekerlovens § 12, stk. 1, nr. 2, betaler det receptekspederende apotek den efter lægemiddellovens § 77 anmeldte apoteksindkøbspris for det doserede antal enheder af et lægemiddel til det apotek, der udfører dosispakningen. Indkøbsprisen beregnes af pakkeapoteket på pakketidspunktet til en pris svarende til den billigste apoteksindkøbspris pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel.

Stk. 2 Ved samhandel med dosisdispenserede lægemidler omfattet af § 5 betaler det receptekspederende apotek den apoteksindkøbspris, der er betalt af det apotek, der udfører dosispakningen, for det doserede antal enheder af et lægemiddel. Apoteksindkøbsprisen beregnes af pakkeapoteket på pakketidspunktet til en pris svarende til den billigste apoteksindkøbspris pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel. I de i § 11, stk. 2, 2. pkt., omhandlede tilfælde betaler det receptekspederende apotek apoteksindkøbsprisen efter bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3 Pakkeapoteket opkræver endvidere dosispakkegebyr fra det receptekspederende apotek, jf. § 12.