Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 11

Ved forhandling af et apoteksforbeholdt dosisdispenseret lægemiddel beregnes forbrugerprisen ud fra antallet af udleverede lægemiddelenheder til en pris svarende til den billigste registerpris, jf. § 2, pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel. Beregning af forbrugerprisen foretages af det receptekspederende apotek.

Stk. 2 Ved forhandling af et ikke apoteksforbeholdt dosisdispenseret håndkøbslægemiddel beregnes forbrugerprisen ud fra antallet af udleverede lægemiddelenheder til en pris svarende til den billigste udsalgspris pr. lægemiddelenhed fastsat af det receptekspederende apotek i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel. Er lægemidlet kun undtaget fra apoteksforbehold i visse pakningsstørrelser, anvendes den billigste registerpris pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakningsstørrelse, der ikke er undtaget fra apoteksforbehold, såfremt denne enhedspris er lavere end den billigste udsalgspris pr. lægemiddelenhed fastsat af det receptekspederende apotek.