Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1665 af 12. december 2023

§ 4

Fritagelse for betaling af finansieringsbidrag gælder for et kalenderår ad gangen. Fritagelsen forlænges ved, at arbejdsgiver indsender fornyet erklæring attesteret af revisor, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2 Erklæring i forbindelse med forlængelse af fritagelse for betaling af finansieringsbidrag, jf. stk. 1, skal være Arbejdsmarkedets Tillægspension i hænde inden den 1. maj.

Stk. 3 Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke har modtaget erklæringen inden fristens udløb, jf. stk. 2, igangsætter Arbejdsmarkedets Tillægspension opkrævningen af finansieringsbidrag for det indeværende kalenderår. Fritagelse for betaling af finansieringsbidrag for det pågældende kalenderår forudsætter ny ansøgning om fritagelse, jf. § 3.