14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 897 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Beregning af indre værdi pr. andel
En dansk UCITS’ vedtægter eller fondsbestemmelser skal indeholde bestemmelser om, hvorvidt en afdelings emissions- og indløsningspriser skal beregnes efter prismetoden i § 4, § 5 eller § 6.

•••

Stk. 2 En dansk UCITS skal i sit prospekt for den danske UCITS eller en afdeling og i sit salgsmateriale for den danske UCITS, afdelingen eller andelsklassen angive, hvilken metode den benytter til beregning af emissions- og indløsningspriser samt eventuelle opgørelsestidspunkter, jf. §§ 5 og 6.

•••

Stk. 3 Hvis andelene i en afdeling eller andelsklasse er optaget til handel på et reguleret marked, skal afdelingen benytte dobbeltprismetoden, jf. § 4, ved beregningen af emissions- og indløsningspriser.

•••

Stk. 4 Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med antallet af tegnede andele i afdelingen.

•••

Stk. 5 Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den del af afdelingens formue, som på opgørelsestidspunktet svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antallet af tegnede andele i andelsklassen.

•••
profile photo
Profilside