Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 897 af 26. august 2019

Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde (i det følgende benævnt ”danske UCITS”).

Stk. 2 Bestyrelsen omtalt i § 6, stk. 2, skal forstås som bestyrelsen for en investeringsforening, en SIKAV, eller for det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer en værdipapirfond.