14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 897 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Bekendtgørelsen finder anvendelse på investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde (i det følgende benævnt ”danske UCITS”).

•••

Stk. 2 Bestyrelsen omtalt i § 6, stk. 2, skal forstås som bestyrelsen for en investeringsforening, en SIKAV, eller for det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer en værdipapirfond.

•••
profile photo
Profilside