Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. maj 2023

Bekendtgørelse nr. 1697 af 19. august 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1931 af 12. oktober 2021

§ 8

Ved beregning af en sats skal beregningsgrundlaget, som opgjort efter §§ 3-6, lægges til grund.