Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1265 af 30. oktober 2023

§ 8

Ved beregning af en sats skal beregningsgrundlaget, som opgjort efter §§ 3-6, lægges til grund.