Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1265 af 30. oktober 2023

§ 4

Oplysninger om indtægt, der kan medregnes til beregningsgrundlaget i § 3, indhentes følgende steder:

  • 1) A-indkomst indhentes fra indkomstregisteret. Indtægten medregnes til den måned, hvori indtægten er indberettet til indkomstregisteret. Det er uden betydning, hvis beregningsgrundlaget er optjent for en anden periode end indberetningsmåneden.

  • 2) B-indkomst indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelse i beregningsperioden, jf. dog stk. 2.

  • 3) Overskud fra selvstændig virksomhed indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse, indhentes fra selskabets afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden.

  • 4) A-indkomst udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden.

Stk. 2 For et medlem, der har B-indkomst, jf. stk. 1, nr. 2, i et eller flere indkomstår, der ikke indgår i de afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden, skal B-indkomsten indhentes fra indkomstregisteret. B-indkomst i pkt. 1, som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, medregnes i den måned arbejdet er udført, som oplyst på tro og love af medlemmet, og som dokumenteres via lønoplysninger eller lignende fra medlemmet.

Stk. 3 Indtægt efter stk. 1, nr. 2-4, medregnes til beregningsgrundlaget med 1/12 pr. måned i indkomståret. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog omregnes til måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori der har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.