Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 484 af 12. maj 2023

§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2023.

Stk. 2 §§ 17-19 finder anvendelse for medlemmer, der bliver indplaceret i en dagpengeperiode den 1. maj 2023 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 108 af 30. januar 2023 om beregning af dagpengesatsen ophæves.

Stk. 4 Ved opgørelsen af forbrug af dagpenge efter § 13, stk. 2-4, for perioder forud for den 1. juli 2017, finder § 16, stk. 5, i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, anvendelse.

Stk. 5 §§ 13, 14, 17, 18 og § 20, stk. 3 og 7, i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 finder fortsat anvendelse på medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. juli 2017. Ved beregning af dagpengesats efter § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012, benyttes reglerne i nærværende bekendtgørelse i øvrigt.