14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1584 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 2018.

•••

Stk. 2 § 13 har virkning fra den 1. oktober 2018.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1172 af 26. september 2018 om beregning af dagpengesatsen ophæves.

•••

Stk. 4 Ved opgørelsen af forbrug af dagpenge efter § 13, stk. 2-4, for perioder forud for den 1. juli 2017, finder § 16, stk. 5, i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, anvendelse.

•••

Stk. 5 §§ 13, 14, 17, 18, og § 20, stk. 3 og 7, i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 finder fortsat anvendelse på medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. juli 2017. Ved beregning af dagpengesats efter § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012, benyttes reglerne i nærværende bekendtgørelse i øvrigt.

•••
profile photo
Profilside