Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1265 af 30. oktober 2023

§ 20

Der skal ske beregning, jf. dog stk. 2, når:

  • 1) et medlem anmoder om dagpenge,

  • 2) medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge, og

  • 3) der er en beregningsperiode efter § 7.

Stk. 2 Der beregnes en dagpengesats, når medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode, jf. lovens § 53, stk. 2 og 5, jf. dog § 18 og lovens § 49, stk. 5 og 6. Dette gælder uanset medlemmet tidligere har fået dagpenge med en højere beregnet sats.

Stk. 3 Et medlem, der har opnået dagpenge efter § 11, kan få beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet efter uddannelsens afslutning har fået indberettet indtægt, jf. stk. 5, hvis medlemmet derved kan få ret til en højere dagpengesats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden herefter.

Stk. 4 Et medlem, der har opnået dagpengeret efter § 12, skal have beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet efter at retten til dagpenge er indtrådt, har fået indberettet indtægt, jf. stk. 5, hvis medlemmet derved kan få ret til en højere dagpengesats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden herefter.

Stk. 5 Hvis der ved beregningen efter stk. 3 og 4, inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet ikke foreligger 12 måneder med indkomst, beregnes dagpengenes størrelse i disse tilfælde på baggrund af indberettet indtægt i mindst 3 måneder inden for perioden på 24 måneder, jf. § 7, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 2, 3. pkt. § 7, stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Et medlem, som har fået foretaget en beregning efter stk. 3 og 4, har som forsørger, jf. §§ 11 og 12, uanset den individuelle beregning, altid ret til at modtage dagpenge med satsen som forsørger.

Stk. 7 I tilfælde, hvor indkomst, der kan danne grundlag for en beregning efter stk. 3 og 4, ligger inden for 6 måneders perioderne i de nævnte bestemmelser, sker udbetaling af dagpenge med den beregnede sats med virkning fra den 1. i måneden herefter.