Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. maj 2023

Bekendtgørelse nr. 1697 af 19. august 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1931 af 12. oktober 2021

§ 2

Et medlem, der har ret til dagpenge, kan få dagpenge med en sats, der beregnes på grundlag af indtægt i beregningsperioden, jf. kapitel 2 og 3.

Stk. 2 Et medlem kan have ret til dagpenge med en fast sats, jf. kapitel 4.