14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2284 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Sektorafgifter omfatter betaling af ydelser til følgende:

 • 1) Apoteksfilialer og apoteksudsalg, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget et påbud fra Lægemiddelstyrelsen samt en aftrapningsordning for tilskud til supplerende enheder, apoteksfilialer og apoteksudsalg etableret før 1. juli 2015.

 • 2) Honorering for apoteker og apoteksfilialers varetagelse af vagttjeneste i henhold til apotekerlovens § 7, stk. 3, eller § 40.

 • 3) Uddannelse af farmakonomer og tilskud for ansættelse af farmakonomstuderende.

 • 4) Attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75.

 • 5) Godtgørelse for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler.

 • 6) Akkreditering af apoteker efter Den Danske Kvalitetsmodel.

 • 7) Udgifter til transport af elektroniske recepter.

 • 8) Administration af henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler.

 • 9) Ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens §§ 51 og 70.

 • 10) Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens § 19, stk. 1.

 • 11) Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver efter apotekerloven.

 • 12) Honorering for apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalgs afholdelse af compliance-samtale jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 15.

 • 13) Honorering for apoteker og apoteksfilialers genordinationsydelse.

•••

Stk. 2 Apotekeren betaler til Lægemiddelstyrelsen i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 en samlet afgift på foreløbigt 1,00 pct. af omsætningen, jf. § 4, til honorering af ydelser som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 2 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgift, som nævnt i stk. 2, og § 3, stk. 2, og Lægemiddelstyrelsens samlede betaling af ydelser efter § 3, stk. 3, og §§ 9-22.

•••
profile photo
Profilside