Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1816 af 28. december 2023

§ 5

Apotekeren betaler til staten en afgift til apotekervæsenets pensionsordning på foreløbig 1,31 pct. af omsætningen, jf. § 4.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned den endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1 for det foregående kalenderår. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betaling af afgifter, som nævnt i stk. 1, og Lægemiddelstyrelsens samlede betalinger til apotekervæsenets pensionsordning.