Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1816 af 28. december 2023

§ 3

For apotekeres betaling af afgift og modtagelse af tilskud fra apotekervæsenets udligningsordning fastsættes en beløbsgrænse på 41.741.231 kr.

Stk. 2 Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter § 2, i et kalenderår overstiger den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, betaler til Lægemiddelstyrelsen en omsætningsafgift på 3,6 pct. af differencen mellem beløbsgrænsen og omsætningen opgjort efter § 2.

Stk. 3 Apoteker, hvis omsætning, opgjort efter § 2, i et kalenderår er mindre end den fastsatte beløbsgrænse i stk. 1, ydes af Lægemiddelstyrelsen et omsætningstilskud på 3,9 pct. af differencen mellem omsætningen opgjort efter § 2 og beløbsgrænsen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Til apoteker, nævnt i bilag 1, ydes ikke omsætningstilskud.

Stk. 5 Til apoteker, som ydes omsætningstilskud i medfør af stk. 3, kan tilskuddet maksimalt udgøre 1 mio. kr.