14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2284 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Bidrag og tilskud efter § 3, stk. 2 og 3, samt foreløbige afgifter som nævnt i §§ 5, 6 og 8 afregnes månedligt på basis af apotekets omsætning i den forløbne del af året opgjort som anført i §§ 2, 4 og 7.

•••

Stk. 2 Ved indehaverskifte i årets løb opgøres og afregnes afgift for afgående apoteker til de gældende foreløbige satser i §§ 3-5 og 8, jf. dog stk. 5. Såfremt indehaverskiftet sker med udgangen af året, opgøres afgifter dog endeligt.

•••

Stk. 3 Ved indehaverskifte i årets løb beregnes afgifter for den nye indehaver på basis af omsætningen efter indehaverskiftet.

•••

Stk. 4 Til brug for beregning af bidrag og tilskud efter § 3, stk. 2 og 3, og betaling af foreløbige afgifter efter §§ 5, 6 og 8 skal apotekerne elektronisk indberette oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning m.v., jf. §§ 2, 4 og 7, på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Lægemiddelstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag, foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

•••

Stk. 5 Ved indehaverskifte fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2020 afregnes afgifterne angivet i § 5, stk. 2, § 6, stk. 2 og § 8, stk. 1, endeligt på baggrund af de satser, som Lægemiddelstyrelsen fastsætter og meddeler i januar måned 2021, for det foregående kalenderår. Indtil Lægemiddelstyrelsen har fastsat de endelige satser, afregnes afgifterne til de gældende foreløbige satser angivet i § 5, stk. 2, § 6, stk. 2 og § 8, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside