Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1604 af 28. december 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 259 af 09. marts 2023

§ 27

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1365 af 27. september 2022 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. ophæves.