14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2284 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Til akkreditering af apotekere betales et årligt bidrag til IKAS, der er ansvarlig for Den Danske Kvalitetsmodel.

•••

Stk. 2 Bidraget vedrører et fast bidrag, en aktivitetsbestemt betaling samt et beløb til uddannelse og opdatering af surveyors, bl.a. i relation til ændrede kvalitetsstandarder.

•••

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen forestår betalingen til IKAS.

•••

Stk. 4 For apotekers udgifter til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel, som finder sted hvert 3. år, ydes et tilskud på 100.000 kr., når akkreditering eller re-akkreditering har fundet sted.

•••
profile photo
Profilside