Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1816 af 28. december 2023

§ 21

For apotekeres og apoteksfilialers genordination af visse lægemidler efter apotekerlovens § 11 a, stk. 1, ydes et tilskud på 19,34 kr. ekskl. moms, foruden det gebyr, der betales af medicinbrugeren i henhold til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.