Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1816 af 28. december 2023

§ 14

Til Pharmakon, som er ansvarlig for farmakonomuddannelsen, jf. bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen, betales et årligt bidrag.

Stk. 2 For 2024 udgør det årlige bidrag 60,9 mio. kr. plus 6,6 mio. kr. for midlertidigt øget uddannelsesoptag, som udbetales af Lægemiddelstyrelsen i månedsvis lige store rater. Der ydes i 2024 i tillæg hertil et yderligere bidrag for midlertidigt øget uddannelsesoptag på 2,5 mio. kr., som udbetales af Lægemiddelstyrelsen i månedsvis lige store rater.