14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2284 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Til apotekere, som Lægemiddelstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes følgende tilskud pr. år:

  • 1) Liste A vagttjeneste: 1.302.653 kr.

  • 2) Liste B vagttjeneste: 781.592 kr. og yderligere 217.109 kr. ved fuld farmaceutbemanding.

  • 3) Liste C vagttjeneste: 401.651 kr.

  • 4) Nationalt døgnvagtsapotek: 2.116.811 kr.

•••

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen kan til apoteker, der efter apotekerlovens § 7, stk. 3, har modtaget påbud fra Lægemiddelstyrelsen om varetagelse af vagttjeneste, yde supplerende økonomisk støtte med op til 50 pct. af den årlige godtgørelse, jf. stk.1-4, for ekstraordinære udgifter forbundet med påbuddet, der er medvirkende til at generere et driftsunderskud, såfremt apotekeren ansøger herom. Et apotek kan alene modtage supplerende økonomisk støtte, hvis apoteket kan dokumentere, at apoteket har haft et driftsunderskud ved at varetage vagttjenesten i den åbningstid, som påbuddet omhandler. Den supplerende økonomiske støtte kan maksimalt udgøre det driftsunderskud, som apoteket kan dokumentere, at apotekeren har haft ved at varetage vagttjenesten i den åbningstid som påbuddet omhandler.

•••

Stk. 3 Ved vurdering af, om en apoteker som følge af påbud om varetagelse af vagttjeneste skal tildeles økonomisk støtte ud over den årlige godtgørelse lægges følgende kriterier til grund:

  • 1) Om apoteket i betydeligt omfang er farmaceutbemandet i vagtperioden.

  • 2) Om apoteket er beliggende i et tyndt befolket område.

  • 3) Om apoteket sikrer god geografisk dækning af lægemiddelforsyning uden for apotekernes almindelige åbningstid.

•••

Stk. 4 Ved tilsagn om supplerende økonomisk støtte sker tildelingen heraf for et år ad gangen.

•••
profile photo
Profilside