Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1816 af 28. december 2023

§ 13

Lægemiddelstyrelsen modtager godtgørelse for styrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter apotekerloven samt for omkostninger til transport af elektroniske recepter, jf. apotekerlovens § 71 b, for udgifter til midlertidig drift af apoteker med tilknyttede enheder, jf. apotekerlovens § 19, og ydede erstatninger i henhold til apotekerlovens § 70.