14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2284 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 For apotekere, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt bevilling til drift af et apoteksudsalg før 1. juli 2015, aftrappes tilskuddet til apoteksudsalg på følgende måde:

  • 1) Fra året 2021 ydes et tilskud på 12.500 kr. pr. apoteksudsalg.

  • 2) Fra året 2022 ydes ikke tilskud til apoteksudsalg, jf. dog § 10.

•••

Stk. 2 Ved apotekers modtagelse af påbud fra Lægemiddelstyrelsen efter apotekerlovens § 7, stk. 1, om opretholdelse eller oprettelse af et apoteksudsalg, hvor der ydes tilskud som angivet i § 9, bortfalder tilskuddet efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Nedlægger eller omdanner apotekeren et apoteksudsalg, som apotekeren er meddelt bevilling til inden den 1. juli 2015, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 4 Flytter apotekeren et apoteksudsalg, som apotekeren er meddelt bevilling til inden den 1. juli 2015, ud over den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksfilialen er beliggende, bortfalder tilskuddet efter stk. 1, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 5 Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 2 og 3, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside