14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 261 af 22. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Flytter en abonnent med sikret adgang eller sikret fortrinsret sin direkte accestilslutning til en anden erhvervsmæssig udbyder af offentligt tilgængelige taletelefonitjenester i fastnet, overgår forpligtelsen efter § 2, stk. 1, til den nye udbyder.

•••

Stk. 2 Den afgivende udbyder skal uden ugrundet ophold oplyse den nye udbyder om abonnentens sikringsmæssige status.

•••
profile photo
Profilside