Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021

§ 2

Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige taletelefonitjenester i fastnet skal etablere, effektuere og vedligeholde såvel administrative som tekniske foranstaltninger til gennemførelse af sikret adgang og sikret fortrinsret for abonnenter, som er udpeget af beredskabsaktører.

Stk. 2 Nye udbydere skal have etableret de i stk. 1 nævnte foranstaltninger senest ét år efter udbuddets påbegyndelse.