14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 261 af 22. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Sikkerhedsbeskyttelse af kredsløbsoplysninger
Udbyderens registre, der giver mulighed for at identificere kredsløb som værende faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, herunder registre, der indeholder oplysninger om bestillinger, aftaler og netværks- og designinformation, skal være klassificeret i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

•••

Stk. 2 Medarbejdere eller repræsentanter for udbyderen, der skal etablere, nedkoble, foretage ændringer i eller retablere faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, skal være sikkerhedsgodkendt i overensstemmelse med sikkerhedscirkulæret.

•••
profile photo
Profilside