Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021

§ 13

Udbyderen skal uanset anvendt teknologi etablere faste kredsløb til beredskabsmæssige formål på en sådan måde, at kredsløbene til enhver tid kan identificeres med henblik på, at der i en beredskabssituation eller i en anden ekstraordinær situation kan ske prioritering af retablering af kredsløbet forud for andre kredsløb.

Stk. 2 Udbyderen skal efter påbud fra Center for Cybersikkerhed afgive oplysninger til centeret om de enkelte beredskabsaktørers faste kredsløb til beredskabsmæssige formål, herunder i form af en samlet liste over alle registrerede kredsløb.